28. 3. 2021

Den učitelů - luštěte s Komenským!

Každý rok si 28. března připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592).

Později se tento den stal svátkem všech učitelů a od roku 2014 patří toto datum mezi oficiální významné dny. Také proto jsme připravili dnešní příspěvek: chceme poděkovat všem učitelům za jejich úsilí a pro žáky (i všechny ostatní) jsme připravili pár hravých aktivit, které najdete ke stažení zde:
Luštěte s Komenským!

 

Věděli jste, že právě v Přerově…

…se mladý Jan Amos Komenský začal učit latinsky na zdejší bratrské škole

…roku 1614 zahájil svou dráhu učitele

…sepsal první ze svých učebnic „Pravidla snadnější mluvnice (latinské)“, která se však nedochovala

…roku 1874 vznikl první figurální pomník Komenského (autorem je akademický sochař Tomáš Seidan)

…na zdejším pomníku byl Komenský poprvé zobrazen jako učitel se žákem

…je naše muzeum nejstarším muzeem na světě věnované právě Komenskému
Za pomoc při vzniku tohoto příspěvku mockrát děkujeme kurátorce a komenioložce Mgr. Heleně Kovářové.