Historie hradu Helfštýna

V rámci rekonstrukce torza paláce hradu Helštýna, která probíhala od podzimu 2017 do července 2020, se vybraní pracovníci Muzea Komenského v Přerově (Bc. Jan Lauro, Mgr. Lubor Maloň, Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.) ve spolupráci s externisty (PhDr. Jiří Lapáček, Státní okresní archiv Přerov) pustili do náročného víceletého úkolu, jakým bylo zpracování historie hradu Helfštýna od doby prvního osídlení místa, na kterém stojí, až po současnost. Toto bádání, jehož součástí byl i záchranný archeologický výzkum v prostorách hradního paláce a jeho okolí, přineslo řadu nových poznatků.

Hlavním výstupem z uvedeného výzkumu je obsáhlá publikace určená pro širokou veřejnost, která mapuje více než sedm staletí dlouhou historii hradu Helfštýna.