Konference

Přehled konferencí a seminářů Muzea Komenského v Přerově od roku 1990 do současnosti (od roku 1968 do roku 1988 jen výběrově).

Colloquium Comenianum, 26.–28. 3. 1968
sborník: Colloquia Comeniana I. Přerov, Muzeum J. A. Komenského, 1968. 110 s.

Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16. až 18. století, 28.–29. 11. 1973
sborník: Moravské bratrské školství a jeho protějšky v 16. až 18. století. Přerov, Vlastivědný ústav, 1979. 152 s.

Tradice Jana Amose Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století, 12.–13. 11. 1974
sborník: Tradice J. A. Komenského mezi českým a slovenským učitelstvem v 19. a 20. století. Přerov, Vlastivědný ústav, 1979. 148 s.

K dějinám didaktických pomůcek na českých školách, 2. 11. 1988
sborník: K dějinám didaktických pomůcek na českých školách. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, 1988. 71 s.

Československé školství, učitelstvo a T. G. Masaryk, 1. 3. 1990
sborník: Československé školství, učitelstvo a Tomáš Garrigue Masaryk. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, 1990. 148 s.

Učitelé – šiřitelé myšlenek J. A. Komenského, 3.–4. 12. 1991
sborník: Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, 1992. 106 s.

Didaktická technika v muzeích České republiky, 3.–4. 6. 1992
sborník: Didaktická technika ve sbírkách muzeí České republiky. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského, 1992. 75 s. 

Česko-slovenské vztahy v oblasti školství, 25.–26. 10. 1993
sborník: Česko-slovenské vztahy v oblasti školství. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1994. 211 s.

Morava na prahu nové doby, 22.–23. 6. 1994
sborník: Morava na prahu nové doby. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1995. 164 s.

Emanuel Strnad, CSc. – život a dílo učitele a vědeckého pracovníka, 8. 12. 1994
sborník: Emanuel Strnad, CSc. Život a dílo učitele a vědeckého pracovníka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1998. 48 s.

František Slaměník, 3.–4. 10. 1995
sborník: František Slaměník. 1845–1919. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1996. 69 s.

Lidový oděv a tanec na Hané, 15.–17. 10. 1996
sborník: Lidový oděv a tanec na Hané. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1998. 290 s.

Jan Mrazík, 15. 9. 1998
sborník: Jan Mrazík. Učitel, překladatel, organizátor. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 1999. 43 s.

Sokol, učitelstvo a vznik ČSR, 20.–21. 10. 1998
sborník: Sokol, učitelstvo a vznik ČSR. Praha, Čs. obec sokolská, 1999. 128 s.

Josef Krumpholc, 8. 3. 2000
sborník: Josef Krumpholc (1870–1950). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2000. 50 s.

Významné pedagogické osobnosti, 6. 11. 2002
sborník: Významné pedagogické osobnosti – Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla – a jejich podíl na utváření českého školství. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2003. 72 s.

Josef Cach, Jan Blahoslav Čapek, Boris Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století, 25.–26. 6. 2003
sborník: J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2004. 258 s.

Učitelé – autoři učebnic a dětské literatury, 22.–23. 6. 2004
sborník: Učitelé – autoři učebnic a dětské literatury. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2005. 247 s.

Florian Zapletal – život a dílo, 18.–19. 10. 2005
sborník: Florian Zapletal. Život a dílo. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2006. 194 s.

Nám i budoucím – muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů, 7.–8. 11.2006
sborník: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2007. 332 s.

120 let Muzea Komenského v Přerově a Oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě, 14.–15. 10. 2008
sborník: 120 let Muzea Komenského v Přerově a Oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2009. 285 s. ISBN 978-80-87190-04-3

Vyjděte ze školních světnic!, 5.–6. 10. 2010
sborník: Vyjděte ze školních světnic!. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2011. 188 s. ISBN 978-80-87190-16-6

Škola a Velká válka, 13.–14. 5. 2014
sborník: Škola a Velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014. 182 s. ISBN 978-80-87190-31-9

Komenský a první republika, 19. – 20. 6. 2018
sborník: MALOŇ, Lubor (ed.). Komenský a první republika. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2018. 147 s. ISBN 978-80-87190-49-4.