Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

Sbírka obsahuje fotografie z období konce 19. století až do současnosti pocházející zejména z regionu Přerovska tj. města Přerova a okresu Přerov, případně blízkého okolí spadajícího již do sousedních okresů a filmové záznamy některých událostí a míst Přerovska 20. století.

Předměty sbírky

Zastoupeny jsou fotografie dokladující stavební vývoj a rozvoj města Přerova a v menší míře jiných míst regionu a také společenské, kulturní, politické a hospodářské akce, činnost  institucí a spolků ve městě i v okrese. Ojediněle sbírka obsahuje ilustrační snímky k událostem celostátního  významu.

Významnou součástí sbírky je např. Hlouškova sbírka pohlednic, soubor fotografií Přerova z počátku 20. století, dále snímky významných přerovských fotografů Františka Totha, Jindřicha Poštulky či Eduarda Křemena dokladující různé oblasti života města a jeho okolí.

K 31. 12. 2019 obsahovala sbírka celkem 22 607 kusů fotografií. Nadále je sbírka rozšiřována cíleným sběrem snímků již neexistujících částí a staveb města, významných událostí a také soudobou dokumentací Přerova.

Sbírku spravuje Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (Oddělení společenských věd).