Konference Květnové povstání českého lidu ve dnech 1. - 4. 5. 1945

Konference Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4. 5. 1945, která byla původně plánována na 31. března 2020, se kvůli epidemii tzv. koronaviru konala takřka o půl roku později, tedy ve čtvrtek 10. září 2020. Pracovníci oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově ve spolupráci s pracovníky Státního okresního archivu v Přerově se jejím prostřednictvím rozhodli připomenout veřejnosti 75. výročí Přerovského povstání, které je oficiálně považováno za  začátek Květnového povstání českého lidu, a konce druhé světové války. 

Z pochopitelných důvodů se této konference, konané v den začátku obnovené povinnosti nošení roušek, zúčastnilo „jen“ 25 osob z řad odborné i laické veřejnosti a zástupců statutárního města Přerova. Celkem zaznělo 10 příspěvků, které se věnovaly nejen Přerovskému povstání a jeho ohlasu v okolí Přerova a vývoji jeho vnímání od roku 1945 do současnosti, ale také podílu domácího odboje a civilistů na bojích tzv. Ostravské operace, působení sovětského zpravodajsko-diverzního desantu Jermak na střední Moravě a situaci na konci války v Nymburku, Poděbradech, Vsetíně a Železném Brodě. Po řadě z těchto příspěvků se rozpoutala živá diskuze, která celou akci významně doplnila a obohatila. Přednášeli nejen odborníci z muzeí (Praha, Přerov, Vsetín, Železný Brod) a archivů (Přerov), ale také z olomoucké univerzity. Na závěr konference byl zájemcům promítán dokumentární film z produkce muzea Přerovské povstání… 75 let poté, jehož slavnostní premiéra proběhla v přerovském kině Hvězda o dva dny později. Také díky této konferenci vznikla kolektivní monografie Květnové povstání českého lidu ve dnech 1.–4. 5. 1945, která obsahuje rozšířené příspěvky ze zmíněné konference, často doplněné o bohatou obrazovou přílohu. V publikaci se navíc objeví studie kurátora Národního technického muzea v Praze Michala Plavce, která nebyla prezentována na zmíněné konferenci a pojednává o přerovském vojenském letišti na přelomu dubna a května 1945. Distribuce publikace, jejíž vydání bylo finančně podpořeno statutárním městem Přerovem, bude zahájena v prosinci 2020.

Program konference ke stažení zde.