Konference Komenský a první republika

Ve dnech 19. a 20. června 2018 se v Muzeu Komenského v Přerově konala odborná konference Komenský a první republika. Věnovala se vztahu tzv. první republiky ke Komenskému a jeho odkazu a navázala na přerovské sympozium z roku 2008, které se zabývalo oslavami 300. výročí narození Komenského (1892). Zmíněná konference se uskutečnila při příležitosti 100. výročí založení ČSR a 400. výročí sňatku Jana Amose Komenského s Mandalenou Vizovskou. Právě vznik Československé republiky v roce 1918 ovlivnil mimo jiné také pohled na Jana Amose Komenského a jeho pozici v národní historické paměti.

Konferenci zahájil ředitel Muzea Komenského v Přerově Mgr. Radim Himmler přivítáním účastníků. Moderátor konference Mgr. Lubor Maloň poté přítomné informoval o změnách v původním programu a předal slovo dr. Janu Háblovi z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, který představil projekt Komenský 2020.

Následovaly odborné příspěvky, které byly v rámci celé konference rozděleny do pěti bloků. Původní program počítal se zapojením 17 přednášejících. Protože se však konference nemohly zúčastnit tři osoby (Mgr. Šárka Klímová, dr. Antonie Doležalová a dr. Janka Štulrajterová), byl původní program zkrácen a mírně pozměněn a nakonec zaznělo 14 rozmanitých příspěvků věnujících se vztahu tzv. první republiky k J. A. Komenskému a jeho dílu.

Během této konference byla pro účastníky připravena celá řada doprovodných akcí, včetně prohlídek výstav Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní a Neviditelný most: Milada Blekastadová 1917–2003 a prezentace archeologických nálezů v přerovské lokalitě Na Marku a prohlídky Památníku jednoty bratrské v Přerově.

Účastníci konference měli možnost diskutovat po skončení každého příspěvku i na konci každého z odborných blok, čehož hojně využili.

Z větší části příspěvků byla Muzeem Komenského v Přerově vydána na konci roku 2018 recenzovaná kolektivní monografie Komenský a první republika.