Oddělení společenských věd

Od července 2023 bude probíhat rekonstrukce budovy Horní náměstí 35, kde se nachází badatelna, kanceláře a depozitáře pracoviště dějin školství oddělení společenských věc Muzea Komenského v Přerově. Do června 2023 tak bude probíhat stěhování sbírkových předmětů do náhradních prostor, do kterého budou zapojeni všichni pracovníci oddělení společenských věd. V tomto období, prosím, počítejte s omezením a zpožděním služeb pro veřejnost a badatele u všech pracovníků oddělení. Služby pro veřejnost nebudou v této době poskytovat Mgr. Jarmila Klímová, Mgr. Marta Konířová, Mgr. Helena Kovářová, Dagmar Trochtová, Lubomír Vyňuchal.

Kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 jsou uzavřeny pro veřejnost a badatele následující podsbírky: Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie, Časopisy, Kalendáře, ročenky a schematismy, Mapy, Školní mapy, Školní obrazy, Učebnice, Výroční zprávy. Tyto podsbírky jsou provizorně umístěny v náhradních prostorách a přístup k nim je výrazně omezen. Kurátoři těchto sbírek tak nemohou poskytovat služby veřejnosti a badatelům. Toto opatření platí až do odvolání.