11. 5. - 1. 8. 2021

Josef Spáčil – Vzpomínky

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu přerovského rodáka, pedagoga a malíře Josefa Spáčila (25. 7. 1895 – 3. 10. 1983), jehož dílo dosud nebylo samostatně vystaveno (pomineme-li výstavu na Střední pedagogické škole v Přerově v roce 1936, kde působil). Přestože nebyl akademickým malířem, jeho tvorba je ovlivněna velkými jmény přerovské výtvarné scény tehdejší doby. Věnoval se především figurální a krajinné tvorbě, která je úzce spjata Přerovem. Výstava představí obrazy, které získalo Muzeum Komenského v Přerově darem od dcery autora a nyní má veřejnost možnost poprvé spatřit v celé své kráse.

Josef Spáčil

Jeho umělecký talent se projevil již během studí na Ústavu ku vzdělání učitelů škole v Příboře, kde si jeho schopností povšiml učitel kreslení. Zanedlouho se z nadaného žáka stává tvůrce propagačních materiálů i školních pomůcek. Později na východní frontě pokračoval v rozvíjení svého talentu, vytvářel zde velmi zdařilé kresby, především figurální studie. Skutečnou "malířskou školu" však získal až za působení na škole v Tupesech, kam často jezdil i malíř Alois Kalvoda, který Spáčilovu tvorbu silně ovlivnil.

Kolem roku 1925 si Spáčil kladl zásadní otázku – zda se naplno věnovat malbě nebo zůstat u učitelství. Nakonec si zvolil učitelství, umění však pro něj zůstalo  nezastupitelnou součástí života. V těžkých dobách německé okupace, kdy kvůli odbojové činnosti nemohl učit, se pak malbě věnoval naplno. V jeho tvorbě najdeme mnohá témata spjatá s přírodou nebo Přerovem, jeho rodné město mu poskytovalo nepřeberné množství námětů. Ilustroval také několik dobrodružných a pohádkových knih.

Spáčilův malířský rukopis je nezaměnitelný, spojuje prvky Kalvodovy romantické krajinářské malby s rychlým děleným rukopisem jakoby inspirovaným obdobím impresionismu a pointilismu. Jeho malba je živá, se svěží barevností a pozitivní atmosférou.

Mgr. Kamil Lukeš, DiS.