1. 6. 2021

Všichni tvoří na nádvoří přerovského zámku

Zveme vás na tvořivé odpoledne pod širým nebem!

Muzeum Komenského v Přerově vás zve na první akci z cyklu Všichni tvoří na nádvoří, která proběhne v úterý 1. června 2021 v prostoru nádvoří přerovského zámku od 14:00 do 17:00.

Nádvoří přerovského zámku je krásný prostor, který si zaslouží častější a pestřejší využití – navíc umožňuje vyzkoušet i věci, které se v interiérech muzea dělat nedají. Právě proto zakládáme tradici tvořivých odpolední pod širým nebem, která budou přibližně 2 x měsíčně od jara do podzimu rozšiřovat nabídku našich aktivit pro veřejnost a zejména pro rodiny s dětmi.

Prvního června 2021 u příležitosti dne dětí chceme pozvat malé i velké návštěvníky na tvořivou dílničku, kde si zájemci budou moci namalovat putovní kamínek na téma „Co jsme viděli v muzeu“.

Návštěvníci si mohou přinést vlastní kamínek, ale není to nutné - všechen materiál bude připraven na místě.

Vstupné na tvořivou dílnu je k platné vstupence do muzea nebo na některou z výstav zdarma, jinak činí 20 Kč za osobu, která bude tvořit.

Akce se koná pouze za příznivého počasí!

 

Další informace:

Všechny vytvořené kamínky budou následně označeny poštovním směrovacím číslem, odkazem na FB skupinu „Kamínky“ a hashtagem #muzeumkomenskehovprerove a vyfotografovány. Díky tomu pak autor kamínku bude moci sledovat jeho další putování.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci projektu "Všichni tvoří na nádvoří" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.