Ornitologická knihovna Muzea Komenského v Přerově

Bezručova 10 (u parku Michalov), Přerov
telefon: 581 219 910
knihovnice: Mgr. Markéta Straková, Ph.D.

Návštěvní doba:
pátek 7.30 - 15.30 hodin
(v jiné dny po předchozí domluvě)

Knihovna ORNISu je specializovanou odbornou knihovnou zaměřenou především na ornitologickou literaturu a periodika, a to jak česká, tak zahraniční. V tomto oboru je knihovna ORNIS jedinou knihovnou svého druhu v České republice.