Tváře J. A. Komenského

GYM, SŠ, VŠ

90 min.

Program připomene Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou v širším historickém kontextu; obsahově je tedy vhodný pro studenty vyššího stupně gymnázia, středních škol, případně i vysokoškolské studenty. Pro žáky II. stupně ZŠ tento program doporučujeme pouze v případě, že mají o téma hlubší zájem a látku již podrobně probrali.

Účastníci programu společně s lektorkou "navštíví" všechny země, kde Komenský žil, nebo pracoval. Seznámí se více s událostmi a myšlenkami, které Komenského během jeho života ovlivnily a další indicie nastíní, jak asi on sám vnímal svoji situaci v kontextu s dobovými dějinami. Zjistí, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá a obdivuhodná, ale především si odhalí jeho známé i neznámé tváře.