20. 2. – 28. 4. 2024

Lidé a symboly doby železné

Pouze únor až duben 2024!

od 4. roč. ZŠ, GYM, SŠ

75–90 min, 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Zpracování železa bylo pro lidstvo velký a důležitý krok, který však neměl vliv pouze na výrobu zbraní a dalších předmětů. V době železné se také významně proměňuje uspořádání společnosti, myšlení i víra lidí, mění se zvyklosti při pohřbívání, uplatňují se v té době pokrokové zemědělské postupy, ale vznikají i nové řemeslné a umělecké techniky.

Komentovaná návštěva výstavy je spojena s tematickou výtvarnou dílnou, která zaujme školáky i studenty – návštěvníci se seznámí s nejčastějšími motivy a symboly doby železné a navrhnou si vlastní zdobenou nádobu s pomocí pěnových razítek, která si navíc odnesou domů.

Přijďte na speciální prohlídku výstavy s dílnou, která doplní výstavu „Teď je železný věk… Doba halštatská v srdci Moravy.“ a zažijte část doby železné na vlastní kůži!