Varia

Sbírka se vytvářela nesystematicky náhodnými sběry, především dary, od založení Městského musea v Přerově v roce 1902.

Její základ se vytvářel z předmětů etnografického charakteru, získaných ze sběru při přípravě Národopisné výstavy v Praze v roce 1895, respektive krajinské výstavy v Přerově v roce 1893. K početnímu nárůstu došlo ve 30. letech 20. století v  souvislosti s ohlasem Středomoravské výstavy v Přerově.

Sbírka je v převážné míře tvořena sbírkovými předměty z období 19. - 20. století. V menší míře je zastoupeno 18. století a ojediněle i sbírkové předměty starší. Sbírku tvoří předměty pocházející z oblasti sběrné působnosti muzea - přerovský region. V omezeném rozsahu je zastoupena Morava a ojediněle i Čechy. 

Oborovou sbírku Varia tvoří různorodé, nepočetné sbírkové celky: svítidla, liturgické předměty, hudební nástroje, kuřácké potřeby a jednotliviny, které netvoří oborově ucelené celky, svým způsobem však dokumentující, byť v neúplném rozsahu,  přerovský region.

Z významnějších předmětů se ve sbírce nachází secesní lustr z počátku 20. století, dřevěný lustr z 18. století z původního mobiliáře přerovského zámku, harmonium z pozůstalosti přerovského hudebního skladatele Josefa Čapky Drahlovského a památky přerovských občanů, vězněných v koncentračních táborech za druhé světové války - přerovský výtvarník Miloš Sum.

Ve sbírce je vedeno necelých 4 200 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).