Numismatika – papírová platidla

Podsbírka se skládá především z bankovek a státovek, v menší míře jsou zastoupena nouzová platidla emitovaná městy. Z hlediska historicko-dokumentačního patří mezi nejcennější předměty podsbírky kolkovaná platidla poválečného Československa. 

Podsbírka byla vytvářena od založení přerovského městského muzea v roce 1902. Vznikala nesystematicky, nahodilým sběrem a dary. Z toho důvodu nevytváří kompletní vývojové řady. Sbírkové předměty, kterých je necelých 1 700 kusů, pocházejí z období 18. – 20. století, převážně se jedná o platidla, která byla v oběhu na území Evropy. Ojediněle jsou zastoupeny státy Asie a Ameriky.

Sbírku spravuje Mgr. Lubor Maloň (Oddělení společenských  věd).