Numismatika – faleristika

Sbírka vznikala nesystematicky nahodilým sběrem, zejména dary, od založení Městského musea v Přerově v roce 1902.

Početnější přírůstky zaznamenala ve 30. letech minulého století, v souvislosti s ohlasem na Středomoravskou výstavu v Přerově v roce 1936. Sbírka se v roce 1999 rozrostla o  soubor medailí po zemřelém zms. Františkovi Venclovském, který muzeu darovala jeho manželka Pavlína Venclovská.

Časově lze celou sbírku vymezit obdobím 19. - 20. století. Sbírku tvoří předměty pocházející z území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, v menší míře z Německa a Rakouska. Poměrně početnou část tvoří sbírkové předměty pocházející z přerovského regionu. 

Oborovou sbírku  Faleristika vytváří v převážné většině pamětní medaile a odznaky, v menším rozsahu vyznamenání. Z regionálního hlediska patří k nejvýznamnějším ve sbírce ty předměty, které mají vazbu na přerovský region buď svým vznikem, osobou autora nebo vazbou na událost, která v regionu probíhala.

K nejcennějším patří medaile, jejichž autorem byl přerovský rodák Josef Baják a medaile vydané u příležitosti konání krajinské národopisné výstavy v Přerově v roce 1893 a Středomoravské výstavy v roce 1936.

Celkově sbírka obsahuje přes 3 700 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).