Kramářské písně

Sbírka se skládá z kramářských tisků světských a duchovních písní, modliteb a náboženských tisků z poutí, vydávaných od počátku 18. století do konce 19. století. 

Větší část tvoří písně duchovní, zejména mariánské, menší část světské písně s nejrůznější tématikou, od humorných příběhů a písniček přes informace o novotách až po vylíčení tragických událostí (tzv. morytáty), z nichž mnohé se skutečně staly. Obvyklý formát tisku je šestnácterka. Kramářské tisky se dochovaly ve větší míře jednotlivě, ale i v tzv. špalíčcích, které vznikaly ručním svázáním více tisků dohromady. Svázány jsou do kůže, plátna nebo sukna.

Vydavateli kramářských tisků uložených v tomto fondu jsou moravští, čeští a slovenští tiskaři. Tisky pocházejí v hojné míře ze škarniclovských tiskáren v Uherské Skalici, v Hranicích a Olomouci, z tiskáren v Litomyšli, Chrudimi, Kroměříži, Znojmě, Frýdku, Těšíně, Hradci Králové, Praze aj.

Jádro fondu pochází ze sbírek Městského musea v Přerově, které bylo založeno roku 1902 a po druhé světové válce sloučeno s Muzeem Komenského v Přerově. Do roku 1992 byly kramářské písně součástí sbírky starých tisků. Poté byly vyčleněny a zpracovány jako samostatná sbírka. 

V současnosti sbírka obsahuje celkem 2 811 evidenčních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová (Oddělení společenských věd).