Historická kartografie

Sbírka obsahuje mapy, plány a veduty ze 16. až 19,. století, které byly vydány v různých zemích Evropy (Česká republika, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Rakousko, atd.).

Největší část sbírky tvoří různá vydání a odvozeniny Komenského mapy Moravy ze 17. a 18. století. Z doposud známých 13 tiskových desek, ze kterých byla v průběhu doby tištěna Komenského mapa a její odvozeniny, je v přerovské sbírce zastoupeno 12 typů označovaných písmeny A, B, C, D, E, F, G, I, P, S, T, U. Nemalým počtem výtisků jsou ve sbírce zastoupeny odvozeniny Fabriciovy mapy Moravy, odvozeniny Müllerovy mapy Moravy  a mapy Moravy z 19. století.

Nejznámější z nich je mapa Hané zvaná Kuzníkova, která vznikla kolem roku 1800. Součástí sbírky jsou také historické mapy dalších území, veduty, plány a rytiny. Jsou mezi nimi samostatné mapy Čech, Kladska, Polska, Slezska, habsburské monarchie, Evropy, nákres zemských polokoulí, veduty Polné, Znojma, Amsterdamu, Frankfurtu nad Odrou, Elblągu, plán Vídně, nedatovaný plán železnice mezi Prahou a Plzní, rytina bitvy na Bílé hoře a plán švédského opevnění v Horní Moštěnici z roku 1643.

Základ sbírky položil František Slaměník, který v roce 1912 v Berlíně u Richarda Arona zakoupil první a donedávna nejcennější mapu celé sbírky. Získal také další exempláře historických map. Po druhé světové válce, kdy bylo Městské museum v Přerově sloučenos Museem Komenského v Přerově, přibyly do fondu další mapy z 18. a 19. století..

Největší přírůstek zaznamenala sbírka od devadesátých let 20. století, kdy byly zakupovány další exempláře Komenského map Moravy. Velmi významný byl  velký nákup od sběratele a předního znalce moravské kartografie doc. RNDr. Milana V. Drápely, CSc. 

V roce 2003 byl vydán česko-anglicko-německý CD-ROM Mapy Moravy ze 16. – 18. století, který mimo jiné obsahuje katalog sbírky. V roce 2004 vyšel další trojjazyčný CD-ROM Fabriciovy a Komenského mapy Moravy s katalogem vybrané části sbírky (Komenského mapy Moravy a jedna Fabriciova mapa Moravy). V roce 2018 byla celá sbírka prezentována na výstavě, kterou je možné si zapůjčit v putovní variantě. K 31. 12. 2019 obsahovala sbírka 203 evidenčních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová  (Oddělení společenských věd).