Archivní dokumentace

Sbírka obsahuje předměty převážně z období poloviny 19. století až do současnosti pocházející zejména z regionu Přerovska tj. města Přerova a okresu Přerov, případně blízkého okolí spadajícího již do sousedních okresů. 

Předměty sbírky

Zastoupeny jsou vzpomínky na významné události v regionu, pozvánky, doplňkové materiály  akcí Muzea Komenského v Přerově a vybrané politické, kulturní, hospodářské a sportovní akce ve městě a okolí, pohlednice města a okolí, ukázky hlavních typů legitimací, průkazů a jiných dokladů, dokumentů, dekretů  a osvědčení užívaných v průběhu 20. století,  osobní deníky, zápisníky, životopisy a ukázky dobového denního tisku či materiály a doklady k činnosti institucí a spolků místní i okresní úrovně. Konkrétně lze zmínit např. soubor vzpomínek přímých účastníků událostí vzniku Československa v Přerově či takřka úplný soubor deníků historika Floriana Zapletala.

K 31. 12. 2019 obsahovala sbírka celkem 11 355 kusů archiválií. Nadále je sbírka rozšiřována cíleným sběrem dokladů činnosti místních institucí a spolků.

Sbírku spravuje Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (Oddělení společenských věd).