Školní třída z doby 1. republiky (1918–1938)

Expozice umístěná v 2. patře jižního křídla přerovského zámku ukazuje českou měšťanskou školu (6. až 8. rok školní docházky) vybavenou soudobým nábytkem a zařízením, učebnicemi a didaktickými pomůckami.

Na čelní stěně vedle tabule visí obraz prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a ve výklenku vlevo stojí Masarykova socha od přerovského sochaře Josefa Bajáka.

Na stěnách je zavěšen velký státní znak a obraz se symboly zemí Československé republiky a heslem „Od Šumavy k Tatrám“, dále mapa Republiky československé s Podkarpatskou Rusí, plastické mapy ostravské firmy Falco a didaktické obrazy připomínající události spojené se vznikem Československa a legionáři.

Na stahovací tabuli v čele třídy je předepsaná abeceda podle vzoru schváleného pro školy, tvary písmen jsou jednodušší, než bývaly za Rakouska-Uherska. Tyto nové tvary se žákům nejen snadněji učily, ale umožňovaly i rychlejší psaní.

Celodřevěné lavice jsou určeny pro dva žáky a jsou připevněny k podlaze, mají nepohyblivou desku na sezení, samostatné opěradlo jen v poslední řadě (v ostatních řadách se žáci opírali o lavice za nimi) a šikmou psací desku. U horního okraje lavice je žlábek, kam žáci odkládali tužky a pera, a otvor pro kalamář s inkoustem.

Ve velké prosklené skříni v zadní části třídy jsou uloženy dobové školní pomůcky pro různé předměty, například telegraf a telegrafní klíč, řez parním strojem (lokomotivou), dřevěné botanické modely květů, model lidského ucha a plic či modely několika zemědělských zvířat.