Školní třída z 50. let 20. století

Prostřednictvím expozice se ocitáme v učebně malotřídní národní školy, tomu velikostně odpovídají lavice s litinovými boky a s odklápěcími sedadly. Vepředu je pracovní místo učitele, vedle něj velké počítadlo na stojanu a rovněž  umývadlo a džbán na vodu. Na čelní stěně s dvoulistovou tabulí uprostřed se nachází státní znak z období lidově-demokratického Československa a portréty dvou státníků, československého prezidenta Klementa Gottwalda a představitele Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina. 

Na stěnách jsou vyvěšena oslavná hesla k přátelství se Sovětským svazem a citát Vladimíra Iljiče Lenina „Učit se, učit se, učit se!“ Pro vybavení třídy bývala typická aktuální školní nástěnná mapa republiky. Dějepisné obrazy připomínají témata osvobození našich zemí Rudou armádou v roce 1945 a Vítězný únor 1948. Prohlédnout si můžete kompletní soubor školních didaktických obrazů Živá abeceda, který byl vydán v roce 1953. Napomáhal k zapamatování písmen říkankami vztahujícími se k obrázku. V pravém rohu místnosti je umístěn pionýrský koutek s pionýrskou symbolikou (vlajka, prapory), bubínek a trubka. Na nástěnce lze sledovat informace o organizované brigádnické činnosti dětí (sběr, úklid pomoc v zemědělství). Prohlídkou učebnic k různým vyučovacím předmětům můžete porovnat úroveň požadovaných vědomostí v tehdejší době s rozsahem požadavků na současné žáky 1.–5. tříd.