20. 5. 2023

Hledání Blahoslavova rodného domu

Kromě výročí narození Jana Blahoslava v letošním roce uplyne také přesně 100 let od odhalení pomníku Jana Blahoslava od Františka Bílka na Horním náměstí.

V roce 1923 oslavy 400. výročí Blahoslavova narození byly naplánovány na květen zejména kvůli počasí. Ze stejného důvodu jsme si květen vybrali pro vyvrcholení oslav narození Jana Blahoslava i my.

Na co se můžete těšit?
V sobotu 20. května 2023 od 13.00 hodin se sejdeme na Horním náměstí, kde bude pro veřejnost připraven bohatý program včetně zábavně-poučného happeningu. Dozvíte se o vztahu Jana Blahoslava k rodnému městu, čeká vás výtvarná dílna, zábavně-poučný kvíz s řadou stanovišť, vystoupení pěveckého sboru GJB a SPgŠ Přerov a Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, historická tiskárna a mnoho dalšího. Vyvrcholením bude živý obraz u památníku a předání narozeninového dortu oslavenci s 500 svíčkami.

A možná, že potkáte i samotného Blahoslava…!

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akce z cyklu "Tvořivé středy v muzeu" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.