10. 11. 2021

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X.

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 10. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství.

Témata semináře:

Jsme tu pro vás od roku 2600 př. n. l. – ve fikci i realitě. Knihovny a knihovníci jako hrdinové příběhů

Mgr. Markéta Straková, Ph.D.(Muzeum Komenského v Přerově)

Speciální příspěvek k jubilejnímu X. ročníku semináře – sonda do zobrazení i života knihovníků a samozřejmě i knihoven nejen napříč historií, ale především v literatuře pro děti a mládež. Jak vypadá zažitý archetyp knihovníka – a jak by knihovníci vypadali nazíráno pohledem přírodních věd jako živočišný druh? Mohou být knihovníci hrdinové? A pokud jsou, jak dlouho již trvá jejich boj a proti čemu bojují? Prohrávají nebo vyhrávají? Závěrem pozitivní příběh ze současnosti „Knihovny vracejí úder!“ a Bonus pro dospělé…


Příběhy, které pomáhají překonávat handicapy

Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Léčivá síla slov příběhů je fenomén, který vnímá nejen mnoho odborníků, ale také laiků, kteří v nich najdou útěchu, radost, odlehčení od vlastní bolesti či pohlazení po unavené a životem těžce zkoušené duši, nebo náhled, jak jde podobně vypadající životní situace řešit. Mohou ale knihy s příběhy o handicapech opravdu něco vyléčit? Co mohou předávat dětem? Existují handicapy, které v knihách nenajdeme? A co s takovým příběhem udělat v praxi? V tomto příspěvku si doporučíme různé zajímavé tituly věnované handicapům nejen fyzického charakteru a nastíníme si možnosti práce s nimi na lekci či besedě s dětmi.


Úvod do biblioterapie a její využití v praxi

Marcela Kořínková (Knihovna Kroměřížska)

Marcela Kořínková se ve svém příspěvku o biblioterapii stručně zaměří nejdříve na její definici a historii. Zmíní i některé z jejích zakladatelů a pokračovatelů. Následovat bude zmínka o kategoriích, které tvoří biblioterapii. Největší část příspěvku zaměří na konkrétní kazuistiky ze své praxe. Uvede vždy anamnézy klientů a knihy, které pro ně vybrala. Součástí přednášky budou také ukázky toho, jakou formou klienti texty zpracovávali. Přednáška bude sloužit jako návod, jak lze s biblioterapií pracovat v knihovnách.

Informace k registraci a účastnickým poplatkům najdete zde.