Přerovem po stopách Komenského

NOVINKA! Vlastivědná procházka pro školní skupiny

ZŠ, SŠ

90 až 120 minut

Probíhá v exteriéru

Jan Amos Komenský strávil v Přerově několik let a prožil zde zásadní události svého života: poprvé zde jako žák okusil základů latiny, později zde poprvé stanul jako za katedrou v pozici učitele. Také se zde poprvé oženil. Co dalšího má město Přerov společného s Učitelem národů?

To mohou vaši žáci zjistit na vlastivědné procházce se školeným lektorem. Povídání bude oživeno o řadu úkolů a barevně zpracovaný pracovní list. Děti se seznámí s často opomíjenými místy města Přerova, učitelé si odnesou bohatě ilustrovanou publikaci, ze které pak mohou čerpat informace pro své další vyučování. Vhodné jako doplněk pro hodiny vlastivědy i dějepisu.