Jídlo: hravě zdravě

Návrat úspěšného tématu od 1. 3. 2022

MŠ, ZŠ

60 min.

Stravování nejen dětí je dnes velkým tématem. Vědí vaši žáci, kolik čeho by měli sníst a proč? Kterým lákadlům je naopak dobré se vyhnout? Je důležité číst složení na obalech a zajímat se o kvalitu potravin?

Obnovujeme úspěšný edukační program o zdravém stravování – chceme podpořit prevenci a šířit osvětu o zdravém životním stylu. S pomocí zábavných aktivit a nevšedních úkolů ukážeme dětem, že správné stravování nemusí být věda, ale i zábava.

 Program je součástí projektu „Vševědárna“ – prostory lze navštívit buď v rámci lektorovaného programu, ale i samostatně. Více informací najdete na webových stránkách muzea v sekci „Pro školy“.