Jak se maluje pravěk

POZOR! Mimořádná nabídka!

Pouze v úterý 7. 6. 2022
Začátek besedy od 9.00; 10:30; 12.00  nebo od 13.30 hodin 

I. a II. stupeň ZŠ

80 min.

60 Kč/žák (max. 30 žáků ve skupině)

Příležitost, která se nebude opakovat! Malíř paleoartu Petr Modlitba přijede do Přerova, aby žáky seznámil s obrazovými rekonstrukcemi pravěkých tvorů a vysvětlí, jak se takové dílo vytváří. Děti si prohlédnou originální fosílie a nakonec si dle zjednodušené ukázky samy nakreslí vlastní pravěké zvíře nebo dinosaura. Součástí besedy je také prostor pro dotazy a nejúspěšnější kreslíři získají drobnou odměnu.

Workshop podpoří a rozšíří výuku vlastivědy a dějepisu. Máte-li možnost v našem muzeu strávit více času, doporučujeme návštěvu zkombinovat s prohlídkou výstavy Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana.

Přihlášky a další informace o programu:
581 250 531 nebo 725 337 426