Výtvarné umění

Sbírka je tvořena předměty datovanými od poloviny 17. století po současnost. 17. století je však zastoupeno pouze ojedinělými exempláři vesměs rustikálního charakteru a regionální úrovně. Nejpočetnější skupinu tvoří  předměty z 19. a 20. století, zpravidla české, moravské, rakouské a německé provenience. Sbírka se formovala od počátku založení přerovského Městského musea v roce 1902. Vesměs se jednalo o nahodilé dary a příležitostné koupě. Sbírkotvorná činnost poslední třetiny 20. století se soustřeďuje na díla místní provenience, proto jádro tvoří předměty vztahující se, ať již svým původem, postavou autora nebo způsobem nabytí, k přerovskému regionu.

Sbírka výtvarného umění v sobě zahrnuje jak malířství, tak sochařství.  Malířství tvoří obrazy, kresby, studie, volné i užité grafiky, tisky a lidové podmalby na skle. V plastikách jsou zastoupeny volné sochy, reliéfy, oltáříčkové obrazy, kříže, golgotky a štočky, tj. práce ve dřevě, kovu, keramice, dále díla z vosku a sádry. Jádro sbírky tvoří díla regionálních výtvarníků 20. století (Augustina Mervarta, Josefa Bajáka, Vlastimila Kozáka, Stanislava Krátkého, Antonína Kubáta, Julia Pelikána, Františka Mádleho, Richarda Uherka, Marcela Krasického, Marie Hlobilové – Mrkvičkové, Vladimíra Hornyaka aj.) a současníků (např. Jana Chmelaře, Evy Siblíkové, Pavla a Věry Kotasových, Milana Dobeše, Petra Markulčeka).

Vedle církevních obrazů pozdního baroka lze mezi významné kusy starého umění zařadit i zástupce měšťanského portrétu, zpravidla z období biedermeieru, nákres a bozzeto k soše Jana Blahoslava od Františka Bílka (finální dílo je umístěno v Přerově na Horním náměstí, naproti budově zámku) a jednotlivé příklady EX LIBRIS od autorů přerovských (Vl. Hornyak, L. Vlodek, M. Sum, E. Siblíková, V. Kotasová, P. Kotas), ale i jiných (M. Aleš, Fr. Bílek, P. Dillinger, J. Konůpek, Fr. Kobliha, Jos. Liesler, J. Švengsbír, E. Hlavica, K. Tondl, C. Bouda, A. Beran, V. Cinybulk, Jar. Lukavský, L. Kašpar, P. Šimon). Za povšimnutí stojí také obraz Otakara Nejedlého Krajina z roku 1897. Celkově sbírka obsahuje přes 4 700 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Kamil Lukeš, DiS. (Oddělení společenských věd).