Vexilologie

Sbírka Vexilologie se vytvářela jako součást sbírkového fondu Městského musea v Přerově od jeho založení v roce 1902. Nebyla sbírána systematicky.

Jednotlivé sbírkové kusy byly získávány nahodilými dary a převody. Časově je vymezena obdobím 19. a 20. století. Převážná většina sbírkového fondu je regionální provenience, v územním rozsahu Přerovska. Nejvyšší procento zastoupení má město Přerov. 

Sbírku tvoří  prapory, v menší míře vlajky a korouhve, ojediněle praporové stuhy. Jedná se vesměs o spolkovou symboliku.

K historicky nejvýznamnějším sbírkovým předmětům patří prapor pěveckého spolku Přerub v Přerově z roku 1864, prapor sokolské Středomoravské župy Kratochvílovy z roku 1932 a prapor Čs. Obce legionářské Přerov ze 30. let 20. století. 

Oborová sbírka Vexilologie čítá přes 860 kusů sbírkových předmětů. 

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).