Užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba

Sbírku tvoří předměty, pocházející z období od 17. století po současnost, přičemž nejpočetněji je zastoupeno 19. a první polovina 20. století.

Územní rozsah sbírky zahrnuje střední Evropu s důrazem na Čechy, Moravu, Slezsko a západní Slovensko. Dále jsou zde zastoupeny předměty původem z Německa, Francie, Itálie, Anglie a Balkánu a ojediněle z Číny nebo Japonska.

Sbírka obsahuje textilie (historický oděv a obuv, současný oděv a obuv, oděvní doplňky a dobovou bižuterii, dámské i pánské spodní prádlo, spolkové, vojenské a policejní uniformy a součásti vězeňských mundůrů, a rovněž i bytový a dekorativní textil), keramiku (hrnčinu, fajáns, kameninu a porcelán), sklo a předměty etnografického charakteru mapující zejména oblast Hané a Záhoří (lidový a městský kroj, zvykoslovné předměty - např. kraslice apod.)

Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty patří dámské šaty z období krátce po roce 1800, součásti dámského oděvu z období po roce 1860, pánský redingot z 80. let 19. století a součásti lidových krojů z poloviny 19. století. Z keramiky lze uvést příklady značkové keramiky a porcelánu českých renomovaných firem (Slavkov, Vranov, Dubí, Březová, Stará Role, Olomučany apod.), ojediněle i předměty pocházející z továren ve Vídni a Míšni.

Celkově sbírka obsahuje přes 5 700 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Kamil Lukeš, DiS. (Oddělení společenských věd).