Učební pomůcky

Sbírka zahrnuje předměty, které se používaly při výuce na všech typech a stupních škol od poslední třetiny 19. století až do současnosti. Většina sbírkových předmětů pochází z České republiky, případně byla vyrobena v bývalém Československu. Ve sbírce jsou však zastoupeny  pomůcky z oblasti celé střední Evropy, především Rakouska, Německa, Polska, Ruska a samozřejmě Slovenska.

Rozdělení sbírkových  předmětů do jednotlivých skupin a kategorií je u této sbírky poměrně obsáhlé.  Základní  dělení  je  dáno učebním  předmětem,  pro který  jsou  určeny, dále  podle oblastí, jimiž se tento předmět zabývá. Nejpodrobněji je příslušný třídník zpracován u  fyziky,  kde může být sbírkový předmět zařazen do jedné z 18 podskupin  (Míry a váhy, Geomechanika,  Astronomie,   Hydromechanika,  Aeromechanika,  Kmitání,  Vlnění,  Akustika,  Termika, Meteorologie,  Magnetismus,  Elektrostatika,  Elektrokinetika, Výboj v plynech,  Atomová fyzika,  Elektrické vlny a kmity, Rozhlasová a televizní technika, Optika). Fond  obsahuje mimo tradiční trojrozměrné pomůcky rovněž soubory aplikací, diafilmů,  diapozitivů, gramodesek, magnetofonových pásků a kazet, 16 mm filmů,  kazetových filmů a smyček, transparentů a v některých případech rovněž metodických textů, návodů a předloh k jejich výrobě. Přírodopisná  část obsahuje rovněž dermoplastické preparáty (vycpaniny), preparáty zalité v kapalině, zvířecí rohy,  paroží,  entomologické  krabičky a další  ukázky živé i neživé přírody. Významnou skupinu tvoří didaktická technika:  promítací přístroje, diaprojektory, epidiaskopy, vyučovací  stroje, magnetofony,  gramofony, pomůcky do automatiky.  Sbírka mapuje i oblast předškolní výchovy, tudíž  nechybí ani zde používané předměty (hračky,  stavebnice,  hry,  loutky,  maňásci,  kulisy loutkového divadla).  Nevelkou část fondu  představují rovněž drobné školní předměty (penály, pera, strouhátka, stojánky, břidlicové tabulky, stolní pravítka, aktovky), ale také zde patří např. busty státníků nebo hudební nástroje. 

Řadu předmětů z této sbírky naleznete v expozicích historických školních tříd v přerovském muzeu. Jako celek je  velmi  významný  soubor  pomůcek  umístěný v expozici  Třída  a  kabinet  měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska. V současné době obsahuje sbírka přes 7 700 kusů sbírkových předmětů. Sbírkový  fond  byl  získáván  průběžně od 60. let 20. století,  především  formou  převodů a darů z českých a moravských škol. V současnosti  probíhají  další sběry a doplňování  uvedených souborů. Velice si  ceníme spolupráce,  kterou nám  nabízejí jednotlivé školy,  příbuzné organizace,  případně i samotní výrobci. Výjimkou  nejsou ani dary příznivců a návštěvníků muzea, vždyť památky na školní léta se v mnoha rodinách uchovávaly po mnoho let.

Sbírku spravuje Lubomír Vyňuchal (Oddělení společenských věd).