Školní obrazy

Sbírkový fond představuje jednu z největších a nejúplnější sbírek didaktických školních obrazů v muzeích České republiky. Obrazy pocházejí převážně z českých zemí, doplňují je původem německé a rakouské obrazy, používané na našich školách do r. 1918, a v malé míře ruské obrazy z 50. let 20. století. Převažují školní nástěnné (didaktické) obrazy, začleněny jsou obrazové soubory formátu A4 a rovněž reprodukce uměleckých děl, které sloužily k výzdobě škol, nebo fotografické portréty státníků a školní řády. Kromě tisků (tištěných obrazů) obsahuje sbírka významný, v muzeích ojedinělý soubor 860 kusů originálů školních obrazů (předloh k tisku) z let 1904–1990. Muzeum je získalo ze zrušeného n. p. Komenium Praha. Jejich autory jsou mnohdy známí malíři – Zdeněk Burian, Oldřich Cihelka, Jan Goth, Václav Junek, Josef Kočí, Richard Lauda, Stanislav Lolek, František X. Procházka, Vladimír Stříbrný, Otto Ušák, Otakar Zejbrlík, Antonín Zhoř aj.

Nejstarší obrazy pocházejí z první poloviny 19. století, převážnou část tvoří pak obrazy z 20. století, obohacené ukázkami produkce od roku 2001. Základ sbírky byl položen cílenými sběry na školách v letech 1971–1974, od počátku 90. let minulého století je soubor systematicky doplňován dary a převody jednotlivých obrazů nebo větších souborů ze základních a středních škol Moravy i Čech a z některých muzeí.

Cennou součástí sbírky je soubor Obrazů k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga a Františka Liebische z let 1851–1865 (150 tabulek, s variantami 397 předmětů) a neúplný soubor souvisejících německých školních obrazů od D. Englerta a Jakoba Ferdinanda Schreibera (46 tabulek z let 1836–1838). Tyto soubory byly v roce 2002 vydány na vzdělávacím CD-ROM Svět očima Amerlinga. Titul obsahuje i interaktivní hru a je určen jako doplňková pomůcka pro různé typy škol.

Sbírkové předměty jsou představeny v muzejních expozicích (dobové rekonstrukce školních tříd) a často jsou zapůjčovány do krátkodobých výstav. Badatelé je mohou studovat pouze prezenčně, dokumentace sbírky je vytvářena postupně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.