Školní obrazy

Sbírkový fond představuje jednu z největších a nejúplnější sbírek didaktických školních obrazů v muzeích České republiky. Obrazy pocházejí převážně z českých zemí, doplňují je původem německé a rakouské obrazy, používané na našich školách do r. 1918, a v malé míře ruské obrazy z 50. let 20. století. Převažují školní nástěnné (didaktické) obrazy, začleněny jsou obrazové soubory formátu A4 a rovněž reprodukce uměleckých děl, které sloužily k výzdobě škol, nebo fotografické portréty státníků a školní řády. Kromě tisků (tištěných obrazů) obsahuje sbírka významný, v muzeích ojedinělý soubor 860 kusů originálů školních obrazů (předloh k tisku) z let 1904–1990. Muzeum je získalo ze zrušeného n. p. Komenium Praha. Jejich autory jsou mnohdy známí malíři – Zdeněk Burian, Oldřich Cihelka, Jan Goth, Václav Junek, Josef Kočí, Richard Lauda, Stanislav Lolek, František X. Procházka, Vladimír Stříbrný, Otto Ušák, Otakar Zejbrlík, Antonín Zhoř aj.

Nejstarší obrazy pocházejí z první poloviny 19. století, převážnou část tvoří pak obrazy z 20. století, obohacené ukázkami produkce od roku 2001. Základ sbírky byl položen cílenými sběry na školách v letech 1971–1974, od počátku 90. let minulého století je soubor systematicky doplňován dary a převody jednotlivých obrazů nebo větších souborů ze základních a středních škol Moravy i Čech a z některých muzeí.

Cennou součástí sbírky je soubor Obrazů k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga a Františka Liebische z let 1851–1865 (150 tabulek, s variantami 397 předmětů) a neúplný soubor souvisejících německých školních obrazů od D. Englerta a Jakoba Ferdinanda Schreibera (46 tabulek z let 1836–1838). Tyto soubory byly v roce 2002 vydány na vzdělávacím CD-ROM Svět očima Amerlinga. Titul obsahuje i interaktivní hru a je určen jako doplňková pomůcka pro různé typy škol.

Sbírkové předměty jsou představeny v muzejních expozicích (dobové rekonstrukce školních tříd) a často jsou zapůjčovány do krátkodobých výstav. Badatelé je mohou studovat pouze prezenčně, dokumentace sbírky je vytvářena postupně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).