Školní nábytek a zařízení

Sbírka Školní  nábytek  a zařízení zahrnuje předměty,  které se používaly na všech typech a stupních  škol od poloviny 19. století až do současnosti.  Pro zařízení expozice Třída ze 17. století  byly muzejní stolařskou dílnou vyrobeny repliky dobového nábytku.

Všechny sbírkové předměty pocházejí z území České republiky. Většinu  fondu tvoří různé  druhy a typy školních  lavic, dále jsou to katedry, stoly, židle, tabule a tabulové stojany, skříně, police, věšáky,  šatní lavičky,  stojany na mapy či školní obrazy,  na noty,  květiny,  případně malířské stojany.  Nechybí  ani  kamna,  toaletní  stolky s  příslušenstvím,  stropní  svítidla,  lampy,  plechové vývěsní  štíty a rovněž  tabulky k označení  školních dveří. Sbírka obsahuje i drobnější předměty typu krucifix,  školní zvonek,  odpadkový koš,  kalamář, svícen, plivátko, ukazovátko, rákoska,  ale najdete zde  například i pionýrské oddílové praporky a zástavy.

Nejvýznamnější část fondu (zhruba čtvrtina) je součástí čtyř stálých expozic dobových školních tříd v přerovském zámku.

V současné době obsahuje sbírka přes 420 kusů sbírkových předmětů. Sbírkový fond byl získáván průběžně od sedmdesátých let 20. století především formou převodů a darů z moravských škol.  Část  fondu, uložená v depozitářích, je často využívána  k  přípravám  různých školských výstav v jiných muzeích,  případně bývá zapůjčována k doprovodným programům během oslav významných výročí jednotlivých škol. Právě z jejich strany vítáme každou  nabídku k doplnění  fondu. 

Sbírku spravuje Lubomír Vyňuchal (Oddělení společenských věd).