Školní mapy

Stěžejní část specializované sbírky tvoří nástěnné lištované mapy, určené a schválené pro vlastivědné, zeměpisné a dějepisné vyučování. Součástí jsou i různá vydání menších příručních a obrysových map a faksimile historických map. Ojediněle zde najdeme mapy dopravní, turistické nebo vojenské.

Nejstarší mapy ve sbírce byly vydány koncem 19. století, převážnou část tvoří mapy z 20. století. Sbírkové předměty pocházejí zejména z českých zemí (české mapy), doplňují je mapy v němčině, užívané na našich školách v době Rakousko-Uherska a za protektorátu. Základ fondu byl vytvořen sběry na školách počátkem sedmdesátých let 20. století. Nyní je sbírka systematicky doplňována současnou produkcí pro školy a dary starých map ze všech typů škol.

Sbírkové předměty jsou ukázkově vystaveny jako součást muzejních expozic – dobových rekonstrukcí školních tříd. Badatelé je mohou studovat pouze prezenčně, dokumentace sbírky je vytvářena postupně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.