Školní mapy

Stěžejní část specializované sbírky tvoří nástěnné lištované mapy, určené a schválené pro vlastivědné, zeměpisné a dějepisné vyučování. Součástí jsou i různá vydání menších příručních a obrysových map a faksimile historických map. Ojediněle zde najdeme mapy dopravní, turistické nebo vojenské.

Nejstarší mapy ve sbírce byly vydány koncem 19. století, převážnou část tvoří mapy z 20. století. Sbírkové předměty pocházejí zejména z českých zemí (české mapy), doplňují je mapy v němčině, užívané na našich školách v době Rakousko-Uherska a za protektorátu. Základ fondu byl vytvořen sběry na školách počátkem sedmdesátých let 20. století. Nyní je sbírka systematicky doplňována současnou produkcí pro školy a dary starých map ze všech typů škol.

Sbírkové předměty jsou ukázkově vystaveny jako součást muzejních expozic – dobových rekonstrukcí školních tříd. Badatelé je mohou studovat pouze prezenčně, dokumentace sbírky je vytvářena postupně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).