Sfragistika

Podsbírku tvoří typáře (pečetidla), kovová a gumová razítka a různá razidla pocházející z úřední činnosti cechů, městských, obecních a vrchnostenských úřadů, případně organizací, institucí, spolků a firem působících zejména na území města Přerova a celého okresu Přerov.

Podsbírka začala vznikat bezprostředně po založení přerovského městského muzea v roce 1902. Rozšiřovala se náhodným sběrem, část byla získána převodem z bývalého městského archivu (umístěného v budově zámku) v roce 1932. Podsbírka obsahuje předměty vzniklé od konce 16. století do konce 20. století. Nejvíce exemplářů souvisí s městem Přerovem, ale nalezneme mezi nimi typáře a razítka z dalších míst okresu (Beňov, Brodek u Přerova, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Hranice,  Kozlovice, Osek nad Bečvou, Tovačov, Veselíčko, Vlkoš, Želatovice) nebo ze vzdálenějších míst (Besarábie, Halič, Horní Domaslavice v okrese Frýdek-Místek, Hradec Králové, Itálie, Němčice nad Hanou).

V současnosti má podsbírka něco málo přes 200 kusů sbírkových předmětů: 27 typářů nebo jejich částí, 10 kovových razítek, 1 kovové kolkovací razidlo, 3 datumovky, 2 páková razidla, avers a revers razidla na medaili, pečeť v kovové schránce, zbytek tvoří gumová razítka. Mezi nejzajímavější exempláře patří typáře obcí Kozlovice (17. století) a Veselíčko (1723), přerovského magistrátu a jeho úředníků (přerovského rychtáře z doby kolem roku 1612, stříbrný sekret města Přerova ze 17. století, malý stříbrný typář města z roku 1746), dále pak typáře cechů v Přerově (spojeného cechu z doby po roce 1577, tkalců z přelomu 16. a 17. století, bednářů 1693, mlynářů 1753, stolařů 1807) a Dřevohosticích (mlynářů z 18. století), typář Kongregace sv. Josefa v Přerově (po roce 1693), typáře vrchnostenských úřadů (Přerov, Veselíčko), avers a revers razidla na medaile k Národopisné výstavě českoslovanské v Přerově (1893) a pákové razidlo přerovského fotografa Františka Totha.

Sbírku spravuje Mgr. Lubor Maloň (Oddělení společenských věd).