Řemeslo a průmyslová výroba

Počátky sbírky lze položit do 90. let 19. století, kdy v přerovském regionu probíhal sběr etnografického materiálu pro Národopisnou výstavu v Praze 1895 ( krajinská výstava proběhla v Přerově v roce 1893) a dále se rozvíjela po založení Městského musea v roce 1902.

Početný nárůst, zejména v okruhu etnografie a řemesla, sbírka zaznamenala ve 30. letech 20. století, v souvislosti s konáním Středomoravské výstavy v roce 1936. Sbírka se nerozvíjela systematicky, sbírkové předměty přicházely nahodilým sběrem, nákupy a zejména dary. 

Sbírku tvoří  předměty z období 18. - 20. století. Ojediněle je zastoupeno 17. století.  Převážná většina sbírkových předmětů pochází z regionu Přerovska, ojediněle jsou zastoupeny Čechy a Morava.

Jde z převážné většiny řemeslnické a průmyslové nástroje a výrobky, zastoupeny jsou i stroje a nářadí zemědělské a v menší míře cechovní památky. Z řemesel je početně nejvíce zastoupeno zámečnictví. Nedílnou součástí sbírky je i etnografický materiál. K zajímavým souborům náleží  betlém o 127 figurách, vytvořený lidovým řezbářem Bedřichem Zbořilem.

Významnou součástí sbírky je kolekce cestovních kufrů vyrobených přerovskou firmou Kazeto, dokumentující výrobu od založení firmy v roce 1925 do 80. let 20. století. 

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům náleží  štíty přerovských cechů z 18. a 19. století a výrobky zámečnického cechu ze 17. - 18. století, většinou regionální provenience. 

V oborové sbírce Řemeslo a průmyslová výroba je vedeno přes 2 200 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).