Parazitologie

Ve sbírce je pod 290 přírůstkovými čísly uloženo 452 druhů helmintů, z toho 282 druhů motolic, 100 druhů tasemnic, 60 druhů hlístic a 11 vrtejšů.

Většina je uložena ve formě mikroskopických preparátů, kterých je přes 19 000, a lihových preparátů helmintů je přes 10 000.

Ve sbírce jsou uloženy typové exempláře dvou druhů nových pro vědu. Z uvedených druhů bylo 155 zjištěno v ČR poprvé. V Evropě jsou jediné srovnatelné sbírky v Natural History Museum v Londýně a v Naturhistorisches Museum ve Vídni.

Sbírkové předměty jsou sbírány od roku 1962 do současnosti z území České republiky, Slovenska a Polska. Ve sbírce jsou uloženy také motolice, které na Kubě sbíral při výzkumech v letech 1966-1967 profesor Karlovy univerzity v Praze, RNDr. Bohumil Ryšavý, DrSc.

Z materiálů uložených ve sbírce bylo v angličtině publikováno více než 115 původních vědeckých prací v parazitologických časopisech vydávaných v Anglii, Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku a v USA. Díky spolupráci s LF UK Praha (genetické analýzy) je zúročován dlouhodobý sbírkový materiál uložený v našich sbírkách.

Sbírka je uložena v budově Ornitologické stanice.

Sbírku spravuje RNDr. Jiljí Sitko, CSc. (Ornitologická stanice).