Numizmatika

Jádro této podsbírky tvoří mince pocházející z období od 2. století př. n. l. až do konce 20. století, které byly v oběhu zejména na území Evropy, v menší míře také na území Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Austrálie.

Podsbírka začala vznikat bezprostředně po založení přerovského městského muzea v roce 1902, zpočátku jako ohlas na krajinskou národopisnou výstavu v Přerově v roce 1893. Byla rozmnožována nesystematicky, zejména dary, v řadě případů se jedná o archeologické nálezy z území okresu Přerov. V současné době podsbírku tvoří více než 16 300 kusů sbírkových předmětů.

Nejstarší jsou antické, především řecké a římské mince. V posledních letech se podařilo získat i několik keltských mincí z tohoto období, včetně 1/8 zlatého statéru a menšího souboru stříbrných mincí kmene Eravisků, nalezených přímo na Přerovsku. Mezi nejstarší české mince patří denáry z 11. a 12. století, ražené v Čechách a na Moravě. Velmi málo je ve sbírce zastoupeno české brakteátové období, naopak mincí výrazně přibývá pro období grošové a tolarové. Převážná část mincí jsou však ražby pocházející z 19. a 20. století. Zlatých mincí se ve sbírce nachází jen velmi málo (1/8 keltského statéru, uherské, nizozemské, rakousko-uherské, československé a rumunské dukáty, rakousko-uherské koruny, osmanské altuny, německé marky, francouzské a švýcarské franky, řecké drachmy, ruské rubly, britské sovereigny, vatikánské liry, mexické pesos, americké eagles), následují stříbrné mince a mince z dalších kovů nebo jejich slitin (měď, zinek, bronz, nikl, železo, atd.).

V podsbírce nalezneme i několik nálezových celků, z nichž nejvýznamnější byl objeven v roce 1923 v Přerově. Tento tzv. Přerovský poklad tvoří celkem 2 390 kusů zlatých a stříbrných mincí z 16. a počátku 17. století. Jeho celková váha je 8,12 kg. Zastoupeny jsou ražby vládní a světských feudálů (1 855 kusů), ražby církevní (238 kusů) a ražby městské (297 kusů). Složením dle druhu a hodnoty kovu se jedná o 26 kusů zlaté ražby, 115 kusů tolarů a jejich dílů, 156 kusů dlouhé mince a 2 093 kusů drobných stříbrných mincí. Pro numizmatiky je přerovský poklad zajímavý především pro jeho velkou rozmanitost míst vzniku jednotlivých mincí. Z celkového počtu jsou nejvíce zastoupeny německé země (1 583 kusů) a Švýcarsko (405 kusů), třetí nejpočetnější skupinu dle provenience tvoří české země (224 kusů), následuje Rakousko, Polsko a Spojené provincie nizozemské. Ostatní země jsou zastoupeny jen minimálně, nalezneme mezi nimi například Uhry, Sedmihradsko a Osmanskou říši. Zajímavá je i časová škála vzniku mincí, která přesahuje 100 let (1506–1623).

Kromě mincí jsou v podsbírce ojediněle zastoupeny i známky a žetony.

Sbírku spravuje Mgr. Lubor Maloň (Oddělení společenských věd).