Novodobá komeniana

Sbírka obsahuje předměty, které vznikly od poloviny 19. století do současnosti. Sbírku tvoří především knihy a časopisy, ale objevují se v ní i hudební nosiče (magnetofonové kazety a CD) a datová média (CD-ROM).

Největší část sbírkových předmětů byla vydána na území dnešní České republiky, ale nechybí ani předměty z různých zemí Evropy a světa (Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie, Čína, Gruzie, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, Kanada).

Sbírkový fond byl vyčleněn v roce 1972 z knihovny tehdejšího Okresního vlastivědného ústavu J. A. Komenského v Přerově, která obsahovala rovněž knihy z původní knihovny Františka Slaměníka, zakladatele muzea. Všechny předměty mají vazbu na život a dílo J. A. Komenského, jeho předchůdce, spolupracovníky a pokračovatele a na dějiny komeniologie. 

Výrazné je zastoupení edic děl Komenského a monografických prací o jeho životě a díle. Do sbírky patří také publikace o jednotě bratrské, církevních reformátorech, muzeích a památnících Komenského a vybrané husitologické tituly. Významnou součástí sbírky jsou také české a zahraniční komeniologické časopisy nebo jednotlivá čísla jiných periodik věnovaných Komenskému. Sbírka obsahuje rovněž publikace pojednávající o Komenského mapě Moravy. 

V současnosti je sbírka doplňována průběžným dary a nákupem nových i starších komeniologických titulů.

Badateli je využívána především jako specializovaná komeniologická knihovna, umožněno je pouze prezenční studium. K 31. 12. 2019 obsahovala 3 235 evidenčních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová (Oddělení společenských věd).