Mineralogie-geologie

Ve sbírce je celkem 2 614 kusů minerálů a hornin, menší část tvoří zkameněliny.

Většina z mineralogicko-geologické sbírky Muzea Komenského byla získána v roce 1935 od Ing. Aloise Němce, tehdejšího ředitele Středomoravských elektráren v Přerově. F. Zedek pak muzeu daroval dalších 247 kusů. Expozice je uspořádána podle mineralogického systému a obsahuje prvky, sirníky, oxidy, křemičitany, uhličitany, boritany, sírany apod. Za zvlášť vzácné a unikátní lze označit odrůdy oxidu křemičitého (křišťál, ametysty, acháty apod.), granáty, opály, skolecit  z Islandu, aragonit, sádrovec ve tvaru pouštní růže z Maroka, cyklický pyrit z USA, vápenec s dendrity z Německa (Solnhofen), horniny organického původu (např. jantar) apod.

Ve sbírce se nacházejí minerály a horniny z území České republiky a Slovenska, dále z Evropy, Asie, Austrálie, Afriky a Severní a Jižní Ameriky. Například z Kremnice na Slovensku pochází plíškové a šupinkové zlato, ze Sicílie aragonit, z Pyrenejí síra, z Afriky diamanty, z Rumunska (Transylvánie) rodochrozit, z USA (Arizona) měď, z Anglie chalkopyrit, z Německa galenit, ze Švýcarska sartorit, z Řecka pyrity, z Norska molybdenit, z Brazílie chalcedon (onyx), z Islandu kalcit, z Afghánistánu lazurit apod. Část sbírky od Františka Zedka pochází z Evropy a z USA. 

Ing. Alois Němec žil v období 1886 až 1959. Většinu sbírky nashromáždil v letech 1910 až 1935 a předměty získával přímo na nalezištích.

Menší část sbírky byla darovaná Muzeu Komenského v roce 2000 Františkem Zedkem ze Švýcarska (Uster), který se narodil v Sobíškách nedaleko Přerova. Jeho sbírkové předměty pocházejí z období 1950 až 1990.

Sbírku spravuje RNDr. Josef Chytil, PhD. (Ornitologická stanice).