Militária

Sbírka vznikala nesystematicky, nahodilým sběrem a dary, ojediněle převody. Sbírkové předměty byly získávány v rozsahu přerovského regionu od založení Městského musea v Přerově v roce 1902. 

Početně se rozšiřovala nejvíce ve 20. letech, v období po skončení světové války. Sbírku militárií lze časově vymezit obdobím 14. - 20. století, přičemž nejstarší období je zastoupeno pouze ojedinělými kusy. 

Převážnou většinu sbírkových předmětů lze podle místa svého vzniku teritoriálně vymezit územím: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Rusko, Balkán, v ojedinělých případech region Přerovska. Oborovou sbírku militárií tvoří výzbroj - zbraně chladné ( především šavle) a zbraně palné (zástupci hlavních typů předovek a zadovek)  a v menším měřítku výstroj.

Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty z chladných zbraní náleží palaše z 1. poloviny 17. století, ruská kozácká šavle zdobená stříbrem z roku 1910, z palných zbraní předovka s doutnákovým zámkem z 1.poloviny 17. století, německá předovka s křesadlovým zámkem z roku 1705, větrovky z poloviny 18. století nebo pokusný vzor rakouské pěchotní pušky soust. KRNKA 1869.

Významné místo ve sbírce zaujímá ruční granát vz. Janeček z roku 1916 nebo ruční granát vyrobený přerovskou firmou Heinik v letech 1. světové války. Nejcennějšími kusy výstroje jsou ostruhy ze 14. století a papenheimská přilba z poloviny 17. století.

V oborové sbírce Militária se nachází téměř 1 000 kusů sbírkových předmětů. 

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).