Metrologie

Početně nevelká oborová sbírka vznikala nesystematickým sběrem od založení Městského musea Přerově v roce 1902.

Jednotlivé předměty zařazené do sbírky pocházejí z období 19. - 20. století. Převážná část pochází z území  Moravy, početně je zastoupen  i region Přerova.

Sbírku tvoří v převážné většině váhy různých typů - kuchyňské, listovní, decimální, zastoupeny jsou i přezmeny a mincíře. Významnou součástí jsou míry na měření objemu, jako dřevěné či kovové mírky na obilí či jiný sypký materiál.  Součástí sbírky jsou i závaží. 

K zajímavým jednotlivinám náleží pekařská váha z 30. let 20. století nebo sady mosazných miskových závaží. Ve sbírce je zapsáno 108 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).