Kalendáře, ročenky a schematismy

Sbírkový fond byl shromažďován již v počátcích přerovského Musea Komenského, ovšem jeho podstatná část byla získána až po roce 1960 formou převodů a darů různých škol a muzejních institucí.

Ve sbírce jsou zařazeny kalendáře, ročenky a schematismy od zhruba druhé poloviny 19. století až do současnosti, které pocházejí většinou z území České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa, v menší míře i z dalších evropských států.

Sbírka obsahuje téměř 1 000 kusů sbírkových předmětů.

Badatelům je k dispozici soupis sbírky v tištěné a elektronické podobě: soupis kalendářesoupis schematismy.

Sbírku spravuje Lubomír Vyňuchal (Oddělení společenských věd).

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.