Historický nábytek

Základem sbírky jsou kusy, získané při sběru etnografického materiálu, uskutečněného na Přerovsku v souvislosti s krajinskou národopisnou výstavou v Přerově v roce 1893.

Po roce 1918 se sbírka rozšířila o nepočetný soubor nábytku z mobiliáře zámku v Přerově a v  70. letech 20. století o část mobiliáře zámku v Rokytnici u Přerova. 

Sbírkové předměty lze časově zařadit do období od konce 18. století do poloviny 20. století. Nejvýrazněji je zastoupen nábytek biedermeierovského období. Soubor historického nábytku Muzea Komenského v Přerově pochází z převážné většiny z přerovského regionu. U etnografických sbírkových předmětů se jedná převážně o region Hané a Valašska, odkud byly tyto předměty získány. 

Sbírku tvoří převážně měšťanský a lidový nábytek. K nejcennějším sbírkovým předmětům náleží soubor empirového nábytku z první třetiny 19. století a souprava měšťanského biedermeierovského nábytku z 1. poloviny 19. století. K historicky cenným náleží i soubor malovaného lidového nábytku  z Valašska. Do sbírky je zapsáno přibližně 250 evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Kamil Lukeš, DiS. (Oddělení společenských věd).