Fond Tovačov

Sbírka začala vznikat bezprostředně po založení muzea v roce 1937. Po roce 1945 sem přešly i zbytky mobiliáře tovačovského zámku. Největší pozornost byla věnována získávání národopisného materiálu. V 70. letech 20. století se sběr orientoval na zemědělské stroje a nářadí.

Časově sbírka zahrnuje předměty z období 14. - 20. století, přičemž nejstarší období je zastoupeno pouze ojedinělými kusy. Sbírka je tvořena převážně sbírkovými předměty pocházejícími z  tovačovského regionu. V menší míře jsou zastoupeny další oblasti Moravy, Čechy, Slezsko, Rakousko a Německo.

Sbírku tvoří menší soubory - uměleckohistorické předměty, textil, historický nábytek, etnografie, militária. Součástí sbírky je i archeologie a početnější soubor představují zemědělské stroje a nářadí. Do sbírky jsou začleněny i fondy fotografie a dokumentace.

K nejcennějším sbírkovým předmětům náležejí tři gotické dřevěné plastiky ze 14. století, renesanční mramorový medailon Elišky z Melic z 15. století, liturgické textilie zahrnující období od 15. do 19. století (kasule, ornáty, štóly, bursy, manipuly aj.), soubor obřadních židovských předmětů (závěsy, pokrývky na tóru, čepec židovské nevěsty, obřadní lampa, kořenka apod.), soubor loveckých pušek z 19. století, hradební puška a dvě švédské dělové hlavně ze 17. století. Do sbírky je zapsáno  přes 8 860 kusů sbírkových předmětů. 

Významnou součástí fondu Tovačov je též 2901 ks archeologických nálezů. Jde o artefakty (předměty z keramiky, kamene, kosti, parohu, bronzu a železa), získané sběry tovačovských muzejníků od 30. let 20. století, doplněné inventáři záchranných archeologických výzkumů, realizovaných na Tovačovsku od čtyřicátých do počátku sedmdesátých let 20. století. Chronologicky obsahuje tovačovský archeologický fond předměty počínaje mladým paleolitem, přes mladší zemědělský pravěk, protohistorické období až po vrcholný středověk. Početně převažují inventáře žárových pohřebišť kultury lužických popelnicových polí z Tovačova –ul.  Podvalí,, Tovačova – Annína, Lobodic a Ivaně. Významný je inventář pozdně eneolitického hrobu kultury se šňůrovou keramikou s velkou amforou z Tovačovské ulice Podvalí. Řada nálezů byla též získána při těžbě štěrkopísků (Skašovské jezero).

Sbírku spravuje Mgr. Aleš Drechsler (archeologická část fondu), Mgr. Kamil Lukeš (umělecká část fondu) a Mgr. Petr Sehnálek (historická část fondu)