Fond Lipník

Sbírka vznikala nárazově - první etapa kolem roku 1901, druhá kolem roku 1927 a třetí kolem 1970, vždy v souvislosti se snahou o založení muzea. Muzeum bylo založeno teprve v roce 1971 jako pobočka tehdejšího Vlastivědného ústavu.

V současné době samostatné muzeum nepracuje a jeho sbírkový fond spravuje Muzeum Komenského v Přerově. Sbírku tvoří předměty z období 18. - 19. století, přičemž nejstarší období je zastoupeno pouze ojediněle, rustikálními barokními plastikami.

Jedná se převážně o předměty regionálního významu, sebrané a sloužící v oblasti regionu Lipnicka. Ojediněle jsou ve sbírce uloženy i předměty z oblasti  Moravy, Čech, a Slezska. Sbírku tvoří nepočetné různorodé sbírkové celky, které nemají charakter ucelených souborů.

Jde převážně o jednotliviny - uměleckohistorické sbírkové předměty, historický nábytek, etnografický matriál, cíny a hodiny. K nejvýznamnějším předmětům patří soubor secesního nábytku z počátku 20. století. Ve sbírce je zapsáno přes 600 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Kamil Lukeš (umělecká část fondu) a Mgr. Petr Sehnálek (historická část fondu)