Entomologie

Entomologickou sbírku tvoří hmyz a jeho vývojová stádia, umístěna ve 192 entomologických krabicích. Celý soubor obsahuje více než 9 000 druhů v celkovém počtu 22 433 jedinců.

Mezi nejvzácnější patří různé druhy motýlů (67 krabic) a jejich vývojové cykly (34 krabic) s ukázkou žírných rostlin. Z motýlů lze jmenovat tropické rody Morpho, Galitaera nebo Haetera (Jižní Amerika). Do řádu motýlů patří ve sbírce také největší motýl světa Thysania agrippina. Dále patří mezi unikátní sbírkové předměty jasoni z rodu Parnassius, indomalajští motýly rodu Attacus, nosorožíci a herkulové z tropů, střevlíkovitý brouk Mormolyce phyllodes ze Sumatry, roháčChiazognathus granditi, harlekýn Acrocinus longimanus, velké cikády z Bornea a další.

Sbírka Ladislava Hudečka byla získána pro Muzeum Komenského v roce 1927. Obsahuje hmyz a jeho vývojová stádia zejména z území Moravy a Čech. Část sbírkových předmětů byla získána z celého světa výměnou za sběry na Moravě. Jelikož byl Hudeček uznávaným odborníkem na motýly, získal do své sbírky také hmyz z Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Austrálie. 

Ladislav Hudeček žil v letech 1872 až 1941 v Přerově. Hmyz sbíral v období od roku 1890 až do roku 1940. Byl řídícím učitelem, ale sběru hmyzu a entomologii věnoval veškerý svůj volný čas. Zásluhou svých publikací a studia vývojových cyklů motýlů se stal jední z předních evropských lepidopterologů. Mimo jiné působil jako kustod sbírek přerovského muzea v letech 1930 až 1933 a jako ředitel přírodovědecké laboratoře "Falco" v Ostravě-Maránských horách v letech 1935 a 1936.

Sbírku spravuje RNDr. Josef Chytil, PhD. (Ornitologická stanice).