Cín

Sbírka se začala vytvářet na počátku 20. století, v souvislosti se založením Městského musea v Přerově v roce 1902. Zejména ve 20. - 30. letech došlo k jejímu rozšíření o četné dary a akvizice z nahodilých sběrů a v 70. letech o rozsáhlý soubor cínového nádobí ze zámku v Rokytnici u Přerova.

Ve sbírce jsou zastoupeny předměty vymezené časovým obdobím 18. - 19. století. Starší období je zastoupeno ojedinělými sbírkovými předměty, většina pochází z 19. století. Sbírkové předměty prezentují výrobky z českých a moravských cínařských dílen. Svými výrobky jsou zastoupeny dílny v Chebu, Karlových Varech nebo Olomouci.

Jedná se převážně o předměty užité hodnoty, nádobí - džbány, konvice, talíře, mísy. Její součástí jsou i cechovní památky - vilkum, cechovní konvice, talíře a sbírkové předměty, dokumentující řemeslnická společenství v Přerově.

V malé míře jsou zastoupeny předměty liturgické - svícny, lampy věčného světla nebo mešní konvičky a předměty kombinující cín se sklem a keramikou. Do sbírky jsou začleněny i předměty vyrobené z jiných kovů - mědi, stříbra a alpaky. 

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům patří mísa z počátku 18. století, vyrobená v cínařské dílně v Olomouci a měděné lavabo z poloviny 18. století. Tuto, svým rozsahem nevelkou  oborovou sbírku, tvoří 117 evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).