Chronometrie

Sbírka historických hodin se začala vytvářet bezprostředně po založení Městského musea v Přerově v roce 1902. Sběr byl od počátku orientován na přerovský region.

Sběr byl od počátku orientován na přerovský region. Její podstatná součást (100 ks) pochází ze soukromé sbírky sběratele Rudolfa Vanýska a pro muzeum byla  získána koupí v letech 1937 - 1940. Sbírka je časově vymezena obdobím 17. - 20. století.

Sbírka nebyla vytvářena systematicky, rozrůstala se nahodilými nákupy, dary a odkazy v oblasti územní působnosti muzea. Převážná většina získaných sbírkových předmětů je české, moravské, případně rakouské provenience. Pouze v  ojedinělých případech je výrobcem regionální hodinář, případně výrobce skříněk.

Sbírku tvoří hodiny přízední, nástěnné, stolní a kapesní, většinou provinční úrovně. Početně silnou skupinou jsou lidové „selské“ nástěnné hodiny s malovanou čelní deskou. Silně jsou zastoupeni výrobci pracující pod vlivem vídeňského hodinářského centra. Ve sbírce jsou uloženy soubory měšťanských obrazových a rámových nástěnných hodin a hodin stolních portálových z první poloviny 19. století.

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům náleží torzo hodin věžového typu ze 17. století. Z hlediska dokumentačního jsou velmi zajímavým dokladem hodiny z přerovského nádraží z konce 19. století.

Ve sbírce je zapsáno 360 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Radim Himmler (ředitel muzea).