Časopisy

Sbírka obsahuje časopisy a noviny s výchovně-vzdělávacím a didaktickým zaměřením, určené pro potřeby učitelů, žáků, odborných pedagogických a školských pracovníků, rodičů a vychovatelů. Ve fondu jsou rovněž zařazena periodika, do nichž větší měrou přispívali nebo je redigovali učitelé, mj. vlastivědné sborníky. 

Nejstarší noviny a časopisy pocházejí z 1. poloviny 19. století, převážnou část představují sbírkové předměty z 20. století, které jsou doplňovány vybranými tituly ze současnosti. Periodika pocházejí nejvíce z českého území, psána jsou zejména v češtině, slovenštině a němčině. Nově se soustřeďujeme na zařazení časopisů určených dětem a mládeži, zejména z období od roku 1918 do konce 80. let minulého století.

Významnou součástí sbírky jsou nejstarší české pedagogické časopisy Přítel mládeže (1823–1848), Posel z Budče (1848–1851, 1870–1909), Škola a život (1855–1889), Učitelské listy (1867–1888), Komenský (od r. 1873) a Učitelské noviny (od r. 1883). Důležitou část tvoří věstníky ministerstva školství a věstníky učitelských profesních a regionálních organizací. 

Předměty jsou půjčovány pouze prezenčně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).

Tato podsbírka je kvůli rekonstrukci budovy Horní náměstí 35 až do odvolání nepřístupná pro veřejnost.