Život na hradě

MŠ, ZŠ

60 min.

Žáci se ocitnou v době Viléma II. z Pernštejna, , kdy se na přerovském hradě stavělo a budovalo. Zjistí, jak fungovala středověká společnost, kdo na hradech žil a jaké byly každodenní povinnosti. Čeho se lidé báli, co je naopak těšilo, nebo co si dopřávali k jídlu.