Pronajměte si prostory Korvínského domu

Muzeum Komenského nabízí k pronájmu reprezentační prostory Korvínského domu na Horním náměstí č.31 v Přerově.

RYTÍŘSKÝ SÁL

plocha 50 m2
kapacita 60 osob
Cena za pronájem činí 1000 Kč/hod nebo 2500 Kč/4 hodiny.

KONTAKT

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Zajíček
Telefon: 606 582 590
Email: zajicek@prerovmuzeum.cz